ClickCease

הסכמה להסרת נגע עורי ע"י לייזר CO2 או ELLMAN

הסרת נגע בעור או ברקמה התת עורית נעשית לצורך שיפור מראה אסתטי או נוחות. בכל מקרה של הסרת נגע תיוותר צלקת. צורת הצלקת הנותרת תלויה באזור בו בוצע הטיפול, מבנה העור והתגובה לריפוי פצעים של כל מטופל/ת.

הסרת הנגע מתבצעת, בדרך כלל, בהרדמה מקומית ובמקרה של נגע קטן – ללא הרדמה. קיימים מקרים בהם נותרת רקמה למרות הטיפול ואז יש צורך בטיפול נוסף אם רוצים להעלים לחלוטין את הנגע ללא שאריות. ידוע לי שבמקרה של טיפול חוזר ייגבה תשלום עבור כל טיפול בנפרד.

הוסבר לי כי בהסרה של נגע בלייזר, לא נתן לבצע בדיקה פתולוגית, של הנגע, אלא אם חלקו השטחי הוסר בסכין.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ניתן לי הסבר על תופעות הלוואי  וסיבוכים נדירים לאחר הטיפול לרבות : אודם, נפיחות, כאב, זיהום מקומי, צלקות בולטות, שינויים בפיגמנטציה (איבוד צבע או עודף צבע באזור הטיפול) סיבוכים אלה ואחרים שלא פורטו נדירים. תופעת לוואי נדירה של הרדמה מקומית – תגובות אלרגיות בדרגות שונות.

אני מסכים/מה לצילום תמונות לפני ואחרי הטפול לצורכים מדעיים, תיעוד ומעקב. הוסבר לי כי רפואה ורפואת עור בפרט, אינם מדע מדוייק, וכי לא ניתן למנוע לחלוטין סיבוכים ותוצאות לא רצויות. הרופא מתחייב לטפל במסירות בכל סיבוך או תוצאה לא רצוייה. אולם, הובהר לי כי לא יינתן זיכוי כספי משום סוג, בשל סבוך או תוצאה לא רצוייה לאחר הטיפול.כמו כן, לא יכוסו כל נזק כספי או אחר שיגרם בקשר לטיפול כמו אובדן ימי עבודה, רכישת תרופות, נסיעות מיוחדות, אשפוז, ו/או כל נזק ישיר או עקיף שייגרם בהקשר ישיר או עקיף לתוצאות הטיפול אותו אעבור.אני מתחייב/ת להמשיך במעקב תקופתי אצל הרופא המנתח או הרופא המטפל כפי שהם יקבעו, ולהודיע במועד על כל שינוי לא צפוי במהלך ההחלמה.

 

הסכמתי ניתנת בזאת לביצוע הסרת נגע ע”י לייזר CO2 או ELLMAN וכן להרדמה מקומית

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
Call Now Button
×